Obsługa korespondencji urzędowej i biurokracja, kiedy podróżujesz, bądź nie prowadzisz stacjonarnego biura lub gdy masz ich kilka bywa prawdziwym wyznaniem.  Mamy dla Ciebie proste rozwiązanie: Obsługa korespondencji wychodzącej/przychodzącej Twojej firmy. Usługa, która daje Ci możliwość natychmiastowego zapoznania się z treścią listu, bez potrzeby jego osobistego odbioru. Codziennie odbieramy korespondencję i powiadamiamy Cię poprzez e-mail lub sms. W ten sposób każdy list odbierzesz w terminie. 
Korespondencja może zostać przesłana do Ciebie w formie scan-u lub faxu.
Posegregowana oraz odesłana na wskazane przez Ciebie adresy lub z możliwością osobistego odbioru.
Wszystko by ułatwić Państwa codzienna pracę.