Obsługa korespondencji przychodzącej to gwarancja odebrania każdego listu, przesyłki, paczki skierowanej do Twojej firmy.

Cała korespondencja na Państwa życzenie, może być przechowywana na miejscu lub wysyłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 

Możliwe jest też skanowanie korespondencji i przesyłanie w całości na wskazany przez Państwa adres E-mail, drogą elektroniczną.