Podstawową usługą Euro-Office Corporate Services Sp. z o. o., w szerokiej ofercie dla biznesu, jest udostępnienie adresu do rejestracji firmy w Warszawie. Decydując się na usługę Adres Siedziby , możesz podać adres podczas rejestracji spółki w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz jako adres korespondencyjny dla Twoich kontrahentów. Możesz posługiwać się tym adresem również na wszelkich materiałach promocyjnych, wizytówkach oraz stronach internetowych.