Adres Korespondencyjny to usługa, która daje możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego w Warszawie. O odbieranej poczcie informujemy poprzez e-mail lub sms. Dodatkowo, swoim  adresem korespondencyjnym możesz się pochwalić klientom umieszczając dodatkowy prestiżowy adres na drukach firmowych, wizytówkach, stronach internetowych oraz innych materiałach promocyjnych firmy. 
Prowadzisz firmę w domu, w firmie nie zatrudniacie pracownika biurowego?
To usługa dla Twojej firmy.